Posted by on 14. september 2017

Svømmetrening for 10-14 år på lørdager

I anledning høsten og oppstarten for ny sesong har vi valgt å gjøre en liten justering i alderen som vi tilbyr svømmetrening for de yngre. Dermed vil svømmetreningene på lørdager nå være forbeholdt barn og ungdom i alderen 10-14 år, det vil si de som er født fra 2004 til og med 2008.

Krav til ferdigheter: Man må være svømmedyktig. I det legger vi at man må kunne svømme minst 50 m uten å ha et lengre opphold ved vending eller andre steder. I tillegg bør man være komfortabel med å svømme på den dype delen av idrettsbassenget i Pirbadet.

Dette er et tilbud til barn og ungdom som ønsker å lære seg å svømme bedre og/eller ha mulighet til å trene svømming en gang i uke. Det stilles ikke noen ytterligere krav til ferdigheter enn de som er nevnt ovenfor, og det vil ikke være noe krav om å møte opp hver uke.

Første trening: Lørdag 29. september

Fast treningstid: Lørdager 08:30-09:30

Siste trening før jul: 15. desember

Oppmøtested: Inne i Pirbadet, ferdig skiftet, ved midten av det store bassenget på siden som vender mot fjorden.

Trenere: Trenerne vil være kompetente trenere fra Trondhjems svømme- & livredningsklubb.

Inngangsbilletter: Billettene må hentes ut i Pirbadets åpningstider. Man må kjøpe et elektronisk kort til kr. 30,-, men dette kan gjenbrukes i flere år framover. Det vil altså ikke være mulig å hente ut billetten før treningene på lørdager.

Deltakelse på treningene krever at man er medlem av Trondheim triatlonklubb og har løst aktivitetskontigent. Les mer om dette HER.

Dersom dere har noen spørsmål om treningene for barn og ungdom kan dere gjerne ta kontakt med styreleder Henning Andersson på leder@trondheimtriatlon.no.

Bakgrunn for endringen av aldersgruppe: Årsakene til denne endringen er flere. Først og fremst ser vi at det vil være mer hensiktsmessig å kunne tilby svømmetrening for denne aldersgruppen enn den vi hadde tidligere. Dette begrunnes ved at flere barn er svømmedyktige i denne aldersgruppen og at det da vil bli mer svømmetrening og ikke et svømmekurs (som svømmeklubbene tilbyr). En endring i bassengsituasjonen gjør også at vi nå må benytte bane 8 på den dype delen av idrettsbassenget. Noe som også taler til fordel for en endring av aldersgruppe, da eldre barn vil være mer komfortabel der. Til slutt mener vi dette tilbudet vil kunne bidra til at flere ungdommer prøver triatlon og blir en del av fellesskapet i klubben.

Posted in: Trening