Tilbudet for aldersgruppen 10-14 år består av tre til fire økter i uken, 2 svømmeøkter og 1 landbasert økt med sykkel- og løpeaktivitet, og i sommerhalvåret er det også tilbud om overgangsintervaller (sykkel+løp). Man kan selvsagt velge å være med på bare én av øktene hvis man ønsker det, eller bytte på hvilke man kommer på dersom man ikke vil være med flere ganger i uken.

Ta kontakt på hovedtrener.trondheimtk@gmail.com dersom du har spørsmål eller er interessert i å være med!

Triatlon-trening: Ulike aktiviteter, stafetter o.l. med løping og sykling. På sommerhalvåret er det både sykkel- og løpeaktivitet.
På vinterhalvåret er det ren løpeaktivitet (innendørs deler av året).

Svømming: Ulike aktiviteter i vann + svømmeopplæring.

Overgangsintervall: Trening der vi sykler og løper etter hverandre og øver på skiftesoner.

Treningstider

UkedagTidspunktStedType treningUtstyr
TBD**17:30-18:30VæreOvergangsintervallerSko, sykkel med bremser og hjelm
Tirsdag***17:00-18:00Byåsen skoleSvømmingSvømmetøy og svømmebriller
Onsdag17:00-18:00Øya/
Ranheimshallen/Nilsbyen*
Triatlontrening
Sko, sykkel med bremser og hjelm
Lørdag08:00-09:00PirbadetSvømming
Svømmetøy og svømmebriller

*Utendørstreningene vil mellom påske og november ha varierende sted med hovedvekt på Øya friidrettsbane og noen treninger i Nilsbyen terrengsykkelpark, mens treningene fra november til påske vil foregå innendørs i Ranheimshallen.
**Kun i sommerhalvåret. Nærmere informasjon gis i Spond.
***Svømmetreningene på Byåsen begynner første tirsdag i september og holder på ut mai.

Se Spond-gruppen for oppdaterte treningstider og oppmøtesteder.

Trenere

Trenere for denne gruppen er: Anders Rauan og Kristine Meinert-Rød.

Trondheim Triatlonklubb benytter seg av kompetente trenere for å tilby et godt aktivitetstilbud til barna. Trenerne har i henhold til idrettens regelverk godkjent politiattest. Trenerne godtgjøres i henhold til avtale med klubben. De fleste av våre trenere har trenerjobben som en deltidsjobb ved siden av studier eller annen jobb.

For å komme i kontakt med trenerne kan man sende en epost til:
hovedtrener.trondheimtk@gmail.com

Treningsavgift

Treningsavgift er kr 1 600 for høstsemesteret i 2021.

Det gis 20 % søskenrabatt dersom man har eldre søsken som også løser treningsavgift.

Ved innmelding sent i semesteret reduseres treningsavgiften.

I tillegg til treningsavgiften er det kr 100 i medlemskontingent per kalenderår.

Medlemmer som av økonomiske årsaker har problemer med å betale full treningsavgift bes om å ta kontakt med styreleder Henning Andersson på telefon 95173170. Alle saker behandles konfidensielt. Klubben har sammen med Idrettsrådet i Trondheim anledning til å hjelpe alle som har behov for dette.

Registrering av medlemskap gjøres via denne linken:
https://medlemskap.nif.no/163459

Registrering i treningsgruppen gjøres via dette skjemaet:
https://forms.gle/C8Spei4uzWakbZgdA

Spond

Vi bruker appen Spond til å gi informasjon om treninger og ta imot påmeldinger til treningene. Her kan man også kommunisere med trener.

Antall ledige plasser

Det er for tiden flere ledige plasser i gruppen.

Inngangsbillett i Pirbadet

Inngangsbillett til Pirbadet for hvert semester publiseres i Spond.