Posted by on 18. januar 2021

Nytt år og nye muligheter for klubbens medlemmer

Etter vedtak på ekstraordinært årsmøte i Trondheim Triatlonklubb i oktober i fjor ble klubben medlem av Norges Friidrettsforbund og Sør-Trøndelag Friidrettskrets i november 2020. Klubbens nye medlemskap betyr nye muligheter for klubbens medlemmer.

Lisens i friidrett og løp
Det er nå mulig for medlemmer av Trondheim Triatlonklubb å løse lisens i Norges Friidrettsforbund. Dette betyr at man ikke trenger å løse engangslisens dersom man deltar i løp eller stevner som hører inn under Norges Friidrettsforbund. Eksempler på slike konkurranser er Trøndersk Vinterkarusell og Trondheim Maraton.

Lisens kan kjøpes ved å følge denne linken:
Deltager – Helårslisens for bane/utenfor bane 2021 (friidrett.no)

Merk: For deltagelse på banestevner som ikke karakteriseres som mosjonsløp kreves det at man har løst helårslisens.

Mulighet for å arrangere åpne løpekonkurranser
Medlemskapet i Norges Friidrettsforbund betyr også at klubben kan arrangere egne løpekonkurranser dersom noen av klubbens medlemmer skulle ønske å organisere dette. Det er per dags dato ikke planlagt noen konkurranser.

Posted in: Generelt