Duatlon arrangeres som en uhøytidelig treningskonkurranse for klubbens medlemmer. Treningskonkurransen er åpen for medlemmer av Trondheim Triatlonklubb (betalt medlemskontingent for 2022) og NTNUI Triatlon. Man trenger bare løpesko, sykkel, og hjelm for å delta i denne konkurransen. Det starter med løping, så sykling, og så en runde til med løping.

Påmelding

Påmelding i Spond-gruppene for medlemmer av treningsgruppene i Trondheim Triatlonklubb. Påmelding for andre på Facebook-arrangementet eller ved oppmøte.

Aldersklasser og distanser

  • Barn 6-10 år: 1 km sykling + 500 m løping
  • Rekrutt 10-14 år: 1 km løping + 5 km sykling + 1 km løping
  • Ungdom 15-16 år: 1 km løping + 5 km sykling + 1 km løping
  • Junior 16-19 år: 5 km løping + 22 km sykling + 2,5 km løping
  • Voksne fra 20 år: 5 km løping + 22 km sykling + 2,5 km løping

Se lengre ned for løypekart og løypebeskrivelse.

Tidsskjema

Barn:
Race breef: 11:50
Start: 12:00
Rekrutt og Ungdom:
Race breef: 12:20
Start: 12:30
Junior og voksne:
Race breef: 13:15
Start: 13:30

Sted

Skiftesone, start og mål blir ved kunstgressbanen nord for Spongdal på Byneset (se kart under).

Lisens og forsikring

All deltakelse på treningen skjer på eget ansvar.

Alle deltakere fra og med 13 år (fyller 13 år i 2021) oppfordres til å løse helårslisens hos Norges Triatlonforbund eller ha tilsvarende forsikring. For de under 20 år er grunnlisensen gratis.

Barn til og med 12 år er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring.

Løypekart Barn 6-10 år

Hver løpeetappe er totalt 500 m lang. Det løpes frem og tilbake én gang. Det er viktig at alle holder til høyre på gang- og sykkelvegen.

Sykkeletappen er totalt 1 km lang og går på gang- og sykkelveg. Det sykles totalt én ganger frem og tilbake. Det er viktig å holde til høyre på gang- og sykkelvegen, og ta hensyn til andre gående og syklende. Passering av andre deltakere skal skje på venstre side. Det er lov å ligge på hjul. Alle må bruk hjelm.

Løypekart for sykkel- og løpeløype for Barn 6-10 år er vist under.

Løypekart Rekrutt 10-14 år og Ungdom 15-16 år

Hver løpeetappe er totalt 1 km lang. Det løpes frem og tilbake to ganger på hver løpeetappe. Det er viktig at alle holder til høyre på gang- og sykkelvegen.

Sykkeletappen er totalt 5 km lang og går på gang- og sykkelveg. Det sykles totalt 4 ganger frem og tilbake. Det er viktig å holde til høyre på gang- og sykkelvegen, og ta hensyn til andre gående og syklende. Passering av andre deltakere skal skje på venstre side. Det er lov å ligge på hjul. Alle må bruk hjelm og ha gode bremser på sykkelen.

Løypekart for sykkel- og løpeløype for Rekrutt 10-14 år og Ungdom 15-16 år er vist under.

Løypekart Junior 16-19 år og Voksne fra 20 år

Løpeløypen består av et strekk på 1250 m som løpes frem og tilbake. På første løpeetappe løpes det to runder – totalt 5 km. På den avsluttende løpingen løpes det én runde – totalt 2,5 km.

Sykkelløypen er 22,4 km lang og går rundt Byneset. Det sykles mot klokken. ALLE trafikkregler skal følges og man skal vise hensyn til andre trafikanter og andre deltakere. Brudd på trafikkregler eller hensynsløs adferd medfører diskvalifikasjon og kan også medføre ytterligere sanksjoner fra klubben. Dette gjelder spesielt i fotgjengerfelt, veikryss og blinde svinger. Det er ikke tillatt med drafting (ligge på hjul). Det skal holdes 10 meter avstand fremhjul til fremhjul. Se for øvrig NTFs konkurranseregler. Alle må bruk hjelm og ha gode bremser på sykkelen.

Løypekart for sykkel- og løpeløype for Junior 16-19 år og Voksne fra 20 år er vist under.