Posted by on 7. april 2021

Styret i Trondheim Triatlonklubb kaller, i henhold til vedtak gjort på ordinært årsmøte 10. mars, inn til ekstraordinært årsmøte 29. april kl. 19:00. Møtet gjennomføres på Microsoft Teams. Formålet med det ekstraordinære årsmøtet er å gjennomføre valg av styre og kontrollutvalg, som ble utsatt på det ordinære årsmøtet.

Medlemmer som i løpet av 2021 fyller 15 år er stemmeberettiget.

Påmelding her gjøres innen 28. april kl. 23:59 på iSonen ved å logge inn med Min Idrett-bruker: https://isonen.com/event/cknbj84kzi9ho0e67b4mqb62h

Link til møtet sendes ut til registrert epostadresse samme dag.

Saksliste og sakspapirer

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er).
Styrets forslag til dirigent: Henning Andersson (styremedlem)

3. Velge protokollfører(e).
Styrets forslag til protokollfører: Frank Holmgaard (styreleder)

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne sakslisten.

7. Godkjenne forretningsorden.
Styrets forslag til forretningsorden:
Forretningsorden tilpasset digitalt årsmøte.

8. Foreta følgende valg:
a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

Valgkomiteens innstilling.

Posted in: Generelt