Posted by on 7. april 2021

Styret i Trondheim Triatlonklubb kaller, i henhold til vedtak gjort på ordinært årsmøte 10. mars, inn til ekstraordinært årsmøte 29. april kl. 19:00. Møtet gjennomføres på Microsoft Teams. Formålet med det ekstraordinære årsmøtet er å gjennomføre valg av styre og kontrollutvalg, som ble utsatt på det ordinære årsmøtet.

Medlemmer som i løpet av 2021 fyller 15 år er stemmeberettiget.

Påmelding her gjøres innen 28. april kl. 23:59 på iSonen ved å logge inn med Min Idrett-bruker: https://isonen.com/event/cknbj84kzi9ho0e67b4mqb62h

Link til møtet sendes ut til registrert epostadresse samme dag.

Saksliste og sakspapirer publiseres under her senest 1 uke i forkant av møtet.

Posted in: Generelt