Posted by on 16. april 2020

Oppstart av treninger for Rekrutt, Ungdom og Junior

Styret i klubben har besluttet at det skal startes opp med fellestreninger som skal foregå i henhold til retningslinjene fra Norges idrettsforbund og Helsedirektoratet.

I første omgang starter vi opp med løpetrening for Rekrutt 10-13 år og Ungdom og junior 13-19 år. Treningene vil foregå på Trondheim stadion på Øya og trener vil være Møyfrid Kløvning.

Treningstidene er som følger:
– Rekrutt 10-13 år: 17:00-17:50
– Ungdom og junior 13-19 år: 18:00-19:30

Antallet deltakere per trening er begrenset til 5 personer og påmelding gjøres i Spond. Vi åpner for prøvetrening i et par uker for de som ikke er medlemmer eller ikke har løst treningsavgift, men det er viktig at alle som skal på trening trykker «skal» i Spond uansett.

Link til gruppene i Spond:
– Rekutt 10-13 år: https://group.spond.com/FUOTX
– Ungdom og junior 13-19 år: https://group.spond.com/IRCAE

På trening har klubben følgende retningslinjer:
– Alle skal holde minst 2 meters avstand. Når man løper kan man gjerne holder lengre avstand.
– Fysisk nærkontakt (håndhilsning og lignende) er ikke tillatt i forbindelse med trening. Dette gjelder også de som er i familie, slik at vi har like regler for alle på trening.
– Personer som ikke følger retningslinjene kan bli nektet deltakelse på trening. – Drikkeflasker SKAL merkes med navn.

Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal ikke delta på trening.

Vi oppfordrer alle til å benytte privat transport til og fra trening.

For mer informasjon kan man kontakte trener i Spond!

Posted in: Trening