Posted by on 5. februar 2019

Trondheim Triatlonklubb har inngått en samarbeidsavtale med Blanktjern Coaching ledet av Frode Jermstad. Frode er selv medlem av klubben og kjenner triatlonsporten godt .

Vi oppfordrer de som søker tilrettlegging og oppfølging frem mot et treningsmål om å benytte seg av denne avtalen der medlemmer av Trondheim Triatlonklubb får rabatterte priser.

Treningsprogram inndelt etter målsetting og tid

# 1: Program tilrettelagt Ironman  140.6 distanse eller tilsvarende 8-12 t trening pr. Uke.

​-Program settes opp for 4 uker av gangen, og forklaring til alle økter blir gjennomgått.

– Programmet legges opp med fokus på alle tre disiplinene, men med differensiert fokus i de forskjellige periodene.

-Formtoppingsforslag mot prioriterte konkurranser

# 2: Program tilrettelagt Ironman 70.3 distanse eller tilsvarende 7-10 timer pr. Uke

​-Program settes opp for 4 uker av gangen, og forklaring til alle økter blir gjennomgått.

– Programmet legges opp med fokus på alle tre disiplinene, men med differensiert fokus i de forskjellige periodene.

-Formtoppingsforslag mot prioriterte konkurranser

#3: Program tilrettelagt for Olympisk distanse eller tilsvarende 5-9 timer pr. Uke

​-Program settes opp for 4 uker av gangen, og forklaring til alle økter blir gjennomgått.

– Programmet legges opp med fokus på alle tre disiplinene, men med differensiert fokus i de forskjellige periodene.

-Formtoppingsforslag mot prioriterte konkurranser

#4: Program tilrettelagt for å gjennomføre Trondheim Triatlon i august 2019

​-Program settes opp for 4 uker av gangen, og forklaring til alle økter blir gjennomgått.

– Programmet legges opp med fokus på alle tre disiplinene, men med differensiert fokus i de forskjellige periodene.

-Treningsplanen tilrettelegges for å kunne ha en fin opplevelse under Trondheim Triatlon

Alle programmene bygger på samme filosofi, men blir forskjellige ut fra ambisjonsnivå og muligheter for antall timer brukt på trening. Samt at man i alle programmene har mulighet for å få en personlig tilpasset profil og tett oppfølgning av coache om ønskelig. (pris tillegg) Alle vil få mulighet for personlig kartleggingssamtale, for å finne riktig nivå for coachingen. Utfra ønsket oppfølgningsnivå finner vi riktig program for å skape den riktige balansen i livet.

Alle programmene er bygget på en oppbyggingsfase på minimum 20 uker.

Riktig balanse gir fremgang!

Pris:

-Tilpasset program kr.1399,-/mnd

-Program med kartleggingssamtale og personlig oppfølgning fra kr.1599,-/mnd

 

 

Kontakt Frode Jermstad på  frodeje@frisurf.no for ytterligere informasjon og avtale.

Lykke til !

Posted in: Generelt