Posted by on 28. februar 2019

Hei.

Vi ønsker medlemmer i Trondheim Triatlon klubb velkommen til Årsmøte på vårt Klubbhus ved Kyvannet torsdag 7 mars kl 1900.

Etter at det formelle Årsmøtet er avsluttet vil det bli et ca 30 min foredrag om trening tilpasset triatlon fra Blanktjern Coaching. Deretter vil klubbens Styre si litt om årets sesong og bevare eventuelle spørsmål fra medlemmene.

Saker og forslag til Årsmøte må sendes til klubben senest 19 februar.

Foreløpig saksliste for Årsmøte :

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive

protokollen

Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetningTTK Årsberetning 2018

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 6. Behandle innkomne forslag og sakerForslag til ny lov for Trondheim triatlonklubb 2019 (endringer i gult)

Sak 7. Fastsette medlemskontingent 2020

Sak 8. Vedta budsjett 2019 Trondheim Triatlonklubb – Budsjett 2019

Sak 9. Valg

En fullstendig saksliste og  sakspapirer vil bli publisert ca 1 mars.

 

Det blir en enkel servering.

Møtet avsluttes ca 2100.

Velkommen !

mvh

Finn Roger Hoff

Styreleder Trondheim Triatlon klubb

 

Posted in: Generelt