Posted by on 28. februar 2019

Årsmøte i Trondheim triatlonklubb 7. mars – Saksliste og sakspapirer

Årsmøtet i Trondheim triatlonklubb avholdes mandag 7. mars klokken 19:00 i klubbens klubbhus ved Kyvannet. Medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt medlemskontingenten innen én måned før årsmøtet har stemmerett på årsmøtet. Klubben fylte 30 år 1.1.2019 og det vil bli servert jubileumskake rett etter at Årsmøtet er formelt avsluttet. Etter Årsmøtet blir det også et foredrag av Blanktjern Coaching der tema er «trening mot en triatlon».

Hva: Årsmøte i Trondheim triatlonklubb.
Når: 7. mars klokken 19:00.
Hvor: Trondheim triatlonklubbs klubbhus ved Kyvannet, Antoine Løchens veg 19.

Program for kvelden

 • Årsmøte
 • Foredrag om trening mot en triatlon av Blanktjern Coaching
 • Prøving av klær fra Trimtex

Saksliste med sakspapirer

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent(er), samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  Styrets forslag til dirigent og referent.Styrets forslag til dirigent og referent 7 mars 2019
 4. Behandle Trondheim triatlonklubbs Årsberetning: TTK Årsberetning 2018
 5. Behandle Trondheim triatlonklubbs regnskap i revidert stand:
  Regnskap Trondheim Triatlonklubb 2018-Hovedoversikt
  Revisors beretning:Revisjon 2018 Trondheim triatlonklubb
 6. Behandle innkomne.
  Forslag og saker til årsmøtet/ Forslag til ny lov for Trondheim triatlonklubb 2019 (endringer i gult)
 7. Fastsette medlemskontingent.
  Styrets forslag til medlemskontingenter 2019
 8. Vedta Trondheim triatlonklubbs Trondheim Triatlonklubb – Budsjett 2019
 9. Behandle Trondheim triatlonklubbs organisasjonsplan.
  Forslag til ny organisasjonsplan for Trondheim triatlonklubb Årsmøte 7 mars 2019(endring i gult)
 10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
  d) 2 revisorer.
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Trondheim triatlonklubb har representasjonsrett – Styret forslag er at representanter velges av det nye styret.
  f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.                                                                                                                                                                                                              Styrets innstilling til pkt a, b, c og d : Valgkomité innstilling 2019                                                                                                                                                                                                                               Styrets innstilling til punkt f)Styrets innstilling til valgkomité 2019
Posted in: Generelt