Posted by on 5. mars 2018

Årsmøte i Trondheim triatlonklubb 12. mars – Saksliste og sakspapirer

Årsmøtet i Trondheim triatlonklubb avholdes mandag 12. mars klokken 19:00 i klubbens klubbhus ved Kyvannet. Medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt medlemskontingenten innen én måned før årsmøtet har stemmerett på årsmøtet.

Hva: Årsmøte i Trondheim triatlonklubb.
Når: 12. mars klokken 19:00.
Hvor: Trondheim triatlonklubbs klubbhus ved Kyvannet, Antoine Løchens veg 19.

Program for kvelden

 • Årsmøte
 • Prøving av klær fra Trimtex

Saksliste med sakspapirer

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent(er), samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  Styrets forslag til dirigent og referent.
 4. Behandle Trondheim triatlonklubbs årsmelding.
 5. Behandle Trondheim triatlonklubbs regnskap i revidert stand:
  Regnskap.
  Revisors beretning.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
  Vedlegg sak 6a.
 7. Fastsette medlemskontingent.
  Styrets forslag til medlemskontingenter.
 8. Vedta Trondheim triatlonklubbs Budsjett for 2018.
 9. Behandle Trondheim triatlonklubbs organisasjonsplan.
  Forslag til ny organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan.
  d) 2 revisorer.
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Trondheim triatlonklubb har representasjonsrett.
  f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
  Valgkomitéens innstilling til punkt a), b), c), d) og e).
  Styrets innstilling til punkt f).

 

Nye styremedlemmer oppfordres til å bli igjen ca. 30 minutter etter årsmøtet, dersom de er til stede.

 

Det blir enkel servering.

 

Hilsen styret i Trondheim triatlonklubb!

 

Posted in: Generelt