Posted by on 10. september 2020

Ekstraordinært årsmøte i Trondheim triatlonklubb

Styret i Trondheim triatlonklubb kaller inn til ekstraordinært årsmøte torsdag 1. oktober kl. 19:00 i klubbens Klubbhuset ved Kyvannet.

Etter det ekstraordinære årsmøtet vil styret presentere klubbens hovedsatsning på arrangement i 2021.

Behovet av et ekstraordinært årsmøte kommer av at det har dukket opp to saker der årsmøtet må fatte vedtak. Saksliste for årsmøtet følger nedenfor, samt informasjon om saker styret ønsker å orientere klubbens medlemmer om i forbindelse med møtet.

For å ha stemmerett på det ekstraordinære årsmøtet må man være fylt 15 år og ha vært medlem av klubben i minst én måned.

Påmelding
På grunn av covid-19 vil oppfordre alle som kan delta til å melde seg på i forkant.
Skjema for påmelding: https://forms.gle/tz6bHrz65aLuEeFW9

Saksliste for det ekstraordinære årsmøtet
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle følgende sak:
Innmelding i Norges friidrettsforbund

Bakgrunn for forslaget: Trondheim triatlonklubb har mange medlemmer som driver med allsidig aktivitet. Ved siden av triatlon er det mange som deltar i diverse løp, både banestevner og gateløp. For å gjøre det mulig for våre medlemmer å løse lisens hos Norges friidrettsforbund ønsker styret at klubben melder seg inn i særforbundet.

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet i Trondheim triatlonklubb vedtar at idrettslaget søker medlemskap og blir medlem av Norges friidrettsforbund og dermed også Sør-Trøndelag friidrettskrets.

5. Foreta følgende valg:
Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

Nytt av 2020 er at det skal velges kontrollutvalg i stedet for revisorer. Dette ble ikke gjort i henhold til den nye loven på klubbens årsmøte i mars, men gjøres nå i henhold til ny lov.

Valgkomitéens innstilling til kontrollutvalg er følgende:
Medlemmer: Åshild Graffer Bye og Frode Engtrø
Varamedlem: Kristian Stenberg

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!
Styret i Trondheim triatlonklubb

Posted in: Generelt