7.-12. august arrangerer Trondheim Triatlonklubb og Norges Triatlonforbund treningssamling på Orkanger for ungdom i alderen 12-21 år (født 2000-2009). Treningssamlingen starter rett i etterkant av Trøndertri, Ungdomscup og Norgescup på Orkanger, og det er derfor mulig å kombinere reise til samlingen med deltakelse på Trøndertri.

Informasjonsskriv om treningssamlingen.

Påmelding til samlingen gjøres på iSonen.com og åpner søndag 23. januar kl. 18:00. Lenke til påmelding: https://isonen.no/event/ckwer1yueiijv0c688iif9lms

Siste frist for påmelding til treningssamlingen er 30. juni.

Mer informasjon om Trøndertri og Norgescup på Orkanger 7. august.’

Overnatting på skole under Trøndertri

Vi har nå mulighet for å tilby overnatting på Orkanger ungdomsskole (samme sted som under treningssamlingen) i forbindelse med Trøndertri for deltakere som er påmeldt treningssamlingen. Det åpnes for overnatting fra og med fredag 5. august. Det stilles krav om at alle utøvere som overnatter må ha med seg en voksen reiseleder som overnatter sammen med de. Én voksen kan ha ansvar for flere utøvere.

Pris for overnattingen er kr 100 per natt per person. Informasjon om betaling gis når påmelding er mottatt og ledig plass er bekreftet. Overnattingen i forbindelse med Trøndertri inkluderer kun overnatting. Det vil bli mulighet for å benytte kjøkken på Orkanger IF klubbhus til oppbevaring og tilberedning av enkle måltider (brødmat, yoghurt o.l.).

Påmelding gjøres via epost til leder@trondheimtriatlon.no med følgende informasjon:

  • Navn og klubb for utøver(e) som ønsker overnatting
  • Navn og kontaktinformasjon til reiseleder for utøver(ne)
  • Om det ønskes overnatting fra fredag 5. eller lørdag 6. august

Siste frist for påmelding ti, overnatting i forbindelse med Trøndertri er 31. juli.