Posted by on 7. desember 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Trondheim Triatlonklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 19. mars 2024 kl. 19:00 i Trondheim Triatlonklubbs klubbhus ved Kyvannet, Antonie Løchens vei 19.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars 2024 til leder@trondheimtriatlon.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøte på https://trondheimtriatlonklubb.no/.

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Trondheim Triatlonklubb

Posted in: Generelt