Posted by on 3. februar 2020

Årsmøte i Trondheim triatlonklubb 11. mars

Årsmøtet i Trondheim triatlonklubb avholdes onsdag 11. mars klokken 19:00 i klubbens klubbhus ved Kyvannet. Medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt medlemskontingenten innen én måned før årsmøtet har stemmerett på årsmøtet.

 

Saksliste for Årsmøte :

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Forretningsorden

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive

protokollen

Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning

Årsberetning

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap

Regnskap 2019    Revisors beretning 

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker

Saksdokument 1.a    Saksdokument 1.b

Sak 7. Fastsette medlemskontingent 2021

Forslag til medlemskontingenter

Sak 8. Vedta budsjett 2020

Budsjett 2020

Sak 9. Valg

Valgkomiteens innstilling     Styrets forslag til valgkomité

Det blir en enkel servering.

Møtet avsluttes ca 2030

Velkommen !

mvh

Frank Holmgaard

Styreleder Trondheim Triatlonklubb

Posted in: Generelt