Posted by on 26. oktober 2019

I forbindelse med klubbens årsfest d. 9. november, innkalles til ekstraordinært årsmøte i forkant av årsfesten. Start kl 1900.

Det vil være et punkt på agendaen: Godkjenning av klubbens representanter til tinget i Triatlonforbundet d. 17. november 2019. Informasjon om tinget finnes her. Klubbens styre vil i forkant av møtet fremme forslag til representanter som må vedtas på ekstraordinære årsmøte.

Styret foreslår følgende kandidater:

  • Elin Høien Bergne
  • Henning Anderson
  • Frank Holmgaard
Posted in: Generelt