Akvatlon lørdag 11 mai

Duatlon på Øysand søndag 26 mai

Barnetri og Terrengtri på Kyvannet 17. august

Trondheim Triatlon 25. august

Sprint Triatlon på Rye onsdag 26 juni og 19 august

Vann-til-vann (swim-run) 28 august

Akvatlon 9. november