Akvatlon 21. april

Duatlon på Øysand 27 mai

Barnetri og Terrengtri på Kyvannet 18. august

Trondheim Triatlon 26. august

Triatlon på Rye onsdag 27 juni og 14 august

Vann-til-vann 29 august

Akvatlon 10. november